Miten toteutat digitaalisen muutosstrategian?

Digitaalisen muutosstrategian perusajatus on analysoida yrityksen tarpeita ja yrityskulttuuria, asettaa liiketoiminnan tavoitteet, ymmärtää ja dokumentoida riskit, suorittaa pilottikokeiluja ja testejä, pyytää sisäistä palautetta piloteista, jatkaa uusien tekniikoiden käyttämistä ja analysoida jatkuvasti niiden tehokkuutta.

Seuraavat vaiheet voivat auttaa sinua kehittämään digitaalisen muutosstrategian tavalla, joka auttaa sinua tekemään yrityksellesi tarvittavat muutokset tehokkaimmin.

1. Analysoi yrityskulttuuri

Aloita digitaalisen muutosstrategian analysointi yrityskulttuurista. Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että kulttuurisi osatekijät – esimerkiksi organisaatiosi ihmiset, tarjoamasi tuotteet ja palvelut ja jopa sijaintisi – voivat kaikki vaikuttaa muutoksen tehokkuuteen. Analysoimalla yrityskulttuurin voit selvittää, kuinka hyvin uusi tekniikka juurtuu yritykseesi, miten se vastaanotetaan ja mikä on sen kokonaisvaikutus. Jotkut tekniikat, kuten tekoäly, chatbotit, Wi-Fi-tekniikka ja verkkoturva, vaikuttavat tiettyihin toimialoihin ja kulttuureihin eri tavalla kuin toiset.

2. Aseta liiketoiminnan tavoitteet

Ilman visiota ei ole tavoitteita. Vaikka on houkuttelevaa aloittaa uuden tekniikan käyttöönotto yrityksessä pelkästään sen takia, että se on uutta ja kaikki muutkin tekevät niin, totuus on, että saatat tehdä niin väärään aikaan, tai joudut ehkä jopa miettimään strategiaasi uudelleen, jotta digitaalisuus olisi osa yrityskulttuuriasi.

Kun asetat liiketoimintatavoitteet, erottelet yrityksen ja nykyisin käyttämäsi prosessit, jolloin pystyt erottamaan liiketoimintatavoitteen teknologiatavoitteesta (joka voi olla hyvin erilainen).

3. Dokumentoi riskit

Muista, että digitaalisessa muutoksessakin on riskejä. Riskit voivat olla samantyyppisiä esimerkiksi, kun yritys ottaa sisäisesti käyttöön uuden järjestelmän tai julkaisee uuden tuotteen tai palvelun. Digitaalisen muutoksen yhteydessä toisinaan esiintyvä ongelma on, että yritykset analysoivat riskejä ja keskustelevat niistä, mutta eivät pysty dokumentoimaan ja seuraamaan näitä riskejä tietyn ajanjakson ajan.

4. Pilotoi ja testaa

Kun olet analysoinut tekniikan ja dokumentoinut riskit, on aika suorittaa kohdennettu pilotti uuden tekniikan avulla – sen sijaan, että levittäisit tekniikan jokaiselle liiketoiminta-alueellesi ja jokaiselle työntekijälle suoraan. Pilotti voi olla tekniikan testaamista yhdellä pienellä osastolla ja yhdessä liiketoimintaprosessissa, kuten vaikka tuotteen teknisessä tuessa. Yksi pieni tukiprosessikin voi olla testikohde. Pilottitestien suorittaminen auttaa sinua mahdollisten epäkohtien selvittämisessä, mutta mikä tärkeintä, se auttaa sinua näkemään, kuinka uusi tekniikka vaikuttaa yritykseesi ja sen kulttuuriin.

5. Pyydä palautetta

Digitaalisen muutosstrategian pilottivaiheen aikana on tärkeää kerätä säännöllisesti palautetta. Palautteen on oltava riittävän laajaa, ei siis yksittäisen kohderyhmän kommenttien keräämistä tai yhden datalähteen analysointia. Tehokkain tapa saada palautetta voi olla tutkimuksen suorittaminen. Voit pyytää useita kohderyhmiä analysoimaan pilotteja tai toistaa pilotoitavat asiat useita kertoja. Tehokkaassa digitaalisessa muutosstrategiassa pitää analysoida pilottia ja kerätä tietoa mahdollisimman varhain ennen etenemistoimenpiteitä.

6. Ota uusi tekniikka käyttöön

Kun olet analysoinut pilotit ja ottanut huomioon kaikki muut digitaalisen muutosstrategian vaiheet, voit ottaa uuden tekniikan käyttöön esimerkiksi yhdellä osastolla tai yhdessä ryhmässä.
Ota uusi tekniikka käyttöön kokonaisuudessaan, koska olette jo pilotoineet sen eri osat. Luota siis analyysiisi ja tekemiisi pilotteihin.

7. Jatka vaikutusten analysointia

Osana mitä tahansa digitaalista muutosstrategiaa on tärkeää jatkaa käyttöönoton analysointia. Tekniikkaan voi olla helppo tehdä muutoksia, mutta ei pidä olettaa, että tekniikat toimivat aina ja kaikki ovat tyytyväisiä tuloksiin. Siis analysoi!

Tekniikkaa analysoidessaan yritykset huomaavat usein, että edessä on vielä paljon tehtäviä ja muutoksia. Esimerkiksi, jos yritys ottaa AI:n (tekoälyn) käyttöön osaksi myyntiprosessia, niin välittömät hyödyt ja parantuneet tulokset saattavat olla heti näkyvissä. Kun tätä prosessia jatkoanalysoidaan, huomataan esimerkiksi, että myyntiä pitää automatisoida vielä enemmän tai tietyt myynnin vaiheet pitää jättää automatisoimatta. Digitaalinen muutosstrategia on tehokkain silloin, kun tekniikka soveltuu asettamiisi liiketoimintatavoitteisiin, omaan yrityskulttuuriisi ja yritysriskeihisi.

8. AI, tekoälyn kasvava osuus

AI on tärkeä avain liiketoiminnan tulosten saavuttamiseen digitaalisen muutoksen myötä. Sen avulla digitaalinen muutos muuttuu konkreettisiksi liiketoiminnan tuloksiksi. Digital Transformation Insights -raportissa syyskuussa 2019 todettiin, että AI kattaa kaikki toiminnot myynnistä ja markkinoinnista HR:ään ja rahoitukseen.

Miten arvioida digitaalista muutosta?

Digitaalisuushankkeen pätevyysmittareita ovat muun muassa:

  • Nopeus: prosessien nopeus ja se, kuinka nopeasti työ saadaan aikaan.
  • Älykkyys: analytiikan kyky automatisoida ja parantaa päätöksenteon tehokkuutta.
  • Kokemus: kokemukset, jotka johtavat oikeisiin käyttäytymis- ja taloudellisiin tuloksiin.

On kriittistä erottaa liiketoiminnan tavoitteet ja prosessit digitaalisen muutoksen tavoitteista ja niihin liittyvistä riskeistä. Yrityksen on toimittava sujuvasti kuten ennenkin. Tekniikka on tapa tehdä toiminnasta entistä sujuvampaa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Aki Käyrä

Sales Manager
+358 40 197 0927
aki.kayra@zeroten.fi

YLÖS